การวิเคราะห์จากงบการเงินของบริษัท : รู้จักงบดุล

งบดุลเป็น ส่วนหนึ่งของงบการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ต้องจัดทำขึ้นกัน อย่างในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถจากการประกาศของบริษัทหลักทรัพย์ได้ว่า งบการเงินแต่ละไตรมาส เช่นเดียวกัน กับ งบดุุล ซึ่งทำให้เราทราบทุก 3 เดือนเช่นเดียวกัน

ส่วนตัวงบดุลนั้น จะแสดงความสัมพันธ์ของ 3 ตัวหลัก คือ สินทรัพย์ , หนี้สิน , ทุน

สิ่งที่เป็นพื้นฐานของทางบัญชี คือ สมการบัญชี ก็คือสิ่งที่อยูู่ใน งบดุลนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

สองข้างต้องเท่ากันเสมอ และ ปัจจัย 3 ตัวนี้ เป็นส่วนประกอบของงบดุลนั้นเอง ซึ่งเรียงลำดับตามนี้

  1. สินทรัพย์
  2. หนี้สิน
  3. ทุน
ตัวงบดุลนั้นจะทำให้เราทราบว่า สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน นั้นมีจำนวนเท่าไร และสามารถทราบได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละไตรมาส หรือ รายปี

สาระสำคัญของ งบดุล ที่สุดคือ การบอกสถานะบริษัทว่าเป็นอย่างไร

โดยรายละเอียดของ สินทรัพย์ , หนี้สิน , ทุน ในงบดุล จะกล่าวในบทความต่อๆ ไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การลงทุนทางตรง การลงทุนทางอ้อม

กิจกรรมลงทุนการเลือกหุ้นของผม2016

เครื่องหมาย NP ของตลาดหลักทรัพย์