ประโยชน์ของการออม

การออมเงินนั้น ในทางเศรษฐศาสตร์มองว่าเป็นการลงทุนเช่นกัน โดยมีสมการว่า (S = I).

การออมเท่ากับการลงทุน เพราะว่า การออมเงินส่วนใหญ่ได้ผลตอบแทนโดยสามารถนำไปลงทุนทางอ้อม เช่น นำเงินออมไปใช้ในการฝาก ซื้อพันธบัตร หรือซื้อกองทุนรวม เงินที่ส่วนใหญ่เราเก็บออมไว้ทางเรานำไปฝากในธนาคารก็ได้รับผลตอบแทนที่เราเรียกว่า ดอกเบี้ย หรือ เงินปันผล ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการออมเงิน เมื่อเรามีเงินออม ก็ เท่ากับว่าเรามีเงินลงทุน ไว้เพื่อให้เงินออมก้อนนั้น เติบโต ออกดอกออกผล นั้นเอง

ส่วนอีกข้อหนึ่งคือเงินออมสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินของชีวิตได้ด้วยครับ ในขณะเดียวกันเราก็นำมันไปจัดการความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการไปซื้อประกันชีวิต หรือ ซื้อประกันสุขภาพได้ครับ ผมไม่ได้เป็นคนขายประกันนะครับ แต่อยากให้เพื่อนๆ ได้จัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินไว้ให้คอยสนับสนุนในชีวิตของเรานั้นสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับ

ส่วนวิธีการออมก็อยากให้ทุกคนเริ่มทำให้เป็นนิสัยนะครับ ทำแรกๆอาจจะยาก แต่ทำไปหลังมันจะเป็นนิสัยเอง แล้วสักวันคุณอาจเข้าใจว่า เงินออมมันสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหนนะครับ

ผมเขียนวิธีเพิ่มเงินออม http://gkenginvest.blogspot.com/2012/08/blog-post_17.html ลองอ่านดูนะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การลงทุนทางตรง การลงทุนทางอ้อม

กิจกรรมลงทุนการเลือกหุ้นของผม2016

เครื่องหมาย NP ของตลาดหลักทรัพย์